Amrabed

Annayen n yakk iwunak/iduba i ilulen, ɛeddan neɣ negren di Lezzayer/Tafriqt. Kra deg-sen d ilawen, wiyaḍ n turda.


Tallit tanumidt/tafniqt

  • Annay urdan n Qerṭaj

Tallit tawendalt

  • Annay n yiwendalen
  • Annay n yiwendalen

Awanek amrabeḍ

  • Annay n unawek amrabeḍ

Iziyyaniyen

  • Annay n yiziyyaniyen

Tagelda n At Ɛebbas

  • Annay n tagelda n At Ɛebbas deg useggas n 1511
  • Annay n sselṭan Ɛebleɛziz U-Ɛebbas
  • Annay n At Meqqran seg lqern 17 ar lqern 19
  • Seg wanAnnay n At Ɛebbas akka 1835nayen n At Meqqran deg useggas n 1871
  • Seg wannayen n At Meqqran deg useggas n 1871